Slide
Slide
- Publiczna Szkoła podstawowa w domecku -

Rektutacja 2024/2025

DLACZEGO NASZA SZKOŁA?
Szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, ale również miejsce spotkań, relacji oraz uczenia się życia.

previous arrow
next arrow

 

WAŻNE TERMINY W ROKU SZKOLNYM 2023-2024 - KLIKNIJ TUTAJ 

 

1. Spotkanie z rodzicami uczniów klas I - VIII 21.09.2023r.
2. Spotkanie z rodzicami uczniów klas I - VIII 16.11.2023r.
3. Przekazanie informacji rodzicom o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych przez wychowawców klas (zapis w e-dzienniku) 22.12.2023r.
4. Ustalenie przez nauczyciela ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania 29.01.2024r.
5. Rada klasyfikacyjna 31.01.2024r.
6.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I - VIII

podsumowywujące I semestr nauki

01.02.2024r.
7. Spotkanie z rodzicami uczniów klas I - VIII 04.04.2024r.
8. Przekazanie informacji rodzicom o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych przez wychowawców klas (zapis w e-dzienniku) 14.05.2024r.
9.

Poinformowanie uczniów i rodziców o ocenach przewidywanych na koniec roku (oceny te mogą ulec zmianie - zostać podwyższone lub obniżone)

/zapis w e-dzienniku w rubryce

,,przewidywana ocena roczna"/

14.05.2024r.
10. Spotkanie z rodzicami uczniów klas I - VIII 16.05.2024r.
11.

Ustalenie przez nauczycieli rocznych ocen z zajęć edukacyjnych. (ustalona ocena roczna może być zmieniona jedynie w wyniku sprawdzianu kontrolnego,  o którym mowa w &115 Statutu Szkoły)

/zapis w e-dzienniku w rubryce ,,ocena roczna"/

07.06.2024r.
12. Ustalenie przez wychowawcę rocznej oceny z zachowania i powiadomienie o niej rodziców w e-dzienniku (rubryka ,,ocena roczna") 07.06.2024r.
13. Rada klasyfikacyjna 14.06.2024r.
14. Zakończenie roku szkolnego 21.06.2024r.

 

Block
PROJEKTY I PROGRAMY EDUKACYJNE
Block
PROJEKTY I PROGRAMY EDUKACYJNE
Block
PROJEKTY I PROGRAMY EDUKACYJNE
previous arrow
next arrow